OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Webové stránky využívají pro své fungování technologii cookies.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Společnost REHO, provozovatel internetového obchodu ereho.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

K ČEMU ÚDAJE SLOUŽÍ?

Veškeré informace v eshopu www.ereho.cz jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů – obchodní podmínky, návod jak nakupovat, ceny, popisy produktů, recenze atd. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci a to buď trvalé nebo dočasné.